Free As in Freedom

Saturday, March 26, 2005

واروژان

بزرگ مرد همیشه، واروژان ... که دیگر نیست، اما سایه بلندش ردای مخملین ترانه ایران زمین است


اینجا و اینجا میتونید راجع به واروژان هاخباندیان بیشتر بخونید و البته خیلی خیلی متاسفم که بگم راجع به این بزرگ مرد نمیشه چیزی کاملتر و بهتر از اینا پیدا کرد

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 8:52 PM | ارسال نظر