Free As in Freedom

Friday, September 02, 2005

هیات دولت اعلام کرد


شهرداری تهران برای صرفه جویی در ترافیک تهران اعلام کرد که در 140 نقطه شهر تهران اذان گوی اتوماتیک نصب می شود. همچنین هیات دولت اعلام کرد که در هفته دولت 1549 طرح و پروژه عمرانی، زیربنایی، تولیدی و اشتغال زا به بهره برداری رسیده است و با اجرای پروژه های تولیدی 1768 شغل جدید ایجاد شده است. با اجرای پروژه های یاد شده 2454 روستا با جمعیت 188000 نفر از خدمات زیربنایی بهره مند شده اند.
نتیجه گیری جمعیتی: تعداد جمعیت هر روستای مورد خدمت رسانی 73 نفر است.
نتیجه گیری اقتصادی: با توجه به آمارهای فوق با هر پروژه تولیدی و اشتغالزا و زیربنایی فقط 1.1 نفر اشتغال پیدا می کند. فکر می کنید کدام پروژه اشتغال زائی است که وقتی بهره برداری می شود فقط یک نفر با آن پروژه سرکار می رود؟
نتیجه گیری دراز مدت: اگر در هر هفته همین قدر پروژه اشتغال زا بهره برداری شود، 1100 هفته [یا به عبارتی 20 سال] طول می کشد تا این دو میلیون بیکار موجود سرکار بروند.


نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 6:19 PM | ارسال نظر