Free As in Freedom

Wednesday, April 19, 2006

ای وای دل

ای یوسف خوش نام ما
خوش می‌روی بر بام ما
ای درشکسته جام ما
ای بردریده دام ما
ای نور ما٬ ای سور ما
ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما
تا می‌شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما
ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما
نظاره کن در دود ما
ای یار ما٬ عیار ما
دام دل خمار ما
پا وامکش از کار ما
بستان گرو دستار ما
در گل بمانده پای دل
جان می‌دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل
ای وای دل٬ ای وای ما

امروز صبح از آریاشهر تا ولی عصر تو تاکسی این شعر حضرت مولانا رو با صدای استاد حسام الدین سراج میشنیدم و از ولی عصر تا سر ویلا تو یه تاکسی دیگه یکی هی میگفت:
عشق یه چیزی مث کشک و دوغه
خدا رو شکر راه ولی عصر تا سر ویلا خیلی کوتاهه٬ ترافیک هم نداره و همش هم آسفالته

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 9:21 AM | ارسال نظر