Free As in Freedom

Tuesday, September 26, 2006

بخت دختران يزدی در ماه رمضان باز می‌شدمردم يزد حدود ۱۰۰ سال قبل معتقد بودند، اگر دختر دم بختي در ماه رمضان به مسجد جامع برود، روي هر پله مسجد گردويي گذاشته و روي آن رفته و آن را بشكند، پس از شكستن آخرين گردوي آخرين پله، بختش باز شده و همان سال ازدواج مي كند.
مسجد جامع شهر، پله هاي بسيار زيادي دارد و كمتر كسي توانسته است به راحتي تمامي پله ها را به صورت مداوم طي كند البته کساني را سراغ داد که با انجام اين كار اتفاقا ازدواج هم كرده اند!

ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 2:40 PM | ارسال نظر