Free As in Freedom

Thursday, May 19, 2005

Sarge freeze progress


دو هفته از اعلام رسمی Freeze شدن Sarge میگذرد و تعداد نقاط ضعفهای بحرانی (RC Bugs) هر روز کمتر میشوند.
پس از اعلام رسمی آغاز زمان Freeze، طی دو هفته گذشته با وجود اینکه 50 نقطه ضعف بحرانی با کمک شما کشف و برطرف شده ولی متاسفانه آمار کلی این نقاط ضعف 30 خانه پایین تر آمده است.
برای مشاهده آمار روزانه میتوانید این صفحه را ببینید.

ضمنا طبق پیش بینی های صورت گرفته، برنامه زمان بندی رفع ایرادات و انتشار نهایی Sarge به صورت زیر خواهد بود:
18 می 2005 : تقریبا 40 نقطه ضعف بحرانی
20 تا 22 می 2005 : تقریبا 30 نقطه ضعف بحرانی
25 می 2005 : تقریبا 10
نقطه ضعف بحرانی
27 می 2005 : 0
نقطه ضعف بحرانی
30 می 2005 : انتشار نهایی Sarge
و اگر همه چیز طبق پیش بینی های ما به همین صورت پیش برود ما آماده ایم که Sarge را تا پایان ماه May منتشر کنیم و در غیر این صورت انتشار Sarge با یک هفته تعویق در هفته اول June انجام خواهد شد.


برای دیدن توضیحات دقیق تر میتوانید به این صفحه مراجعه کنید


نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 12:11 AM | ارسال نظر