Free As in Freedom

Tuesday, July 05, 2005

ماهی ها عاشق می شوند

چطور میشود دو نفر همدیگر را دوست داشته باشند و بعد یکدیگر را در آغوش نگیرند؟ چطور میشود همدیگر را نبوسند؟ دست هم را نگیرند... بحث این فیلم نیست ها! کلن این مشکل را با همه فیلم های وطنی دارم. کیا رستمی زمانی گفت فیلم های من در ایران اجازه پخش نمی گیرند چرا که من حاضر نیستم به مخاطب دروغ بگویم و ناچارش کنم این دروغ را بپذیرد. من هرگز باور نمی کنم زنی در تخت خواب با روسری بخوابد یا پیش شوهر و بچه اش جوراب کلفت و روسری سر کند. پس به شعور مخاطب احترام می گذارم و چنین چیزی را تصویر نمی کنم. این یک تیکه را خوب اومدی عباس خان کیا رستمی...

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:57 PM | ارسال نظر