Free As in Freedom

Friday, July 01, 2005

زن و شراب و اورانيوم


موضوع لغو مراسم استقبال از رئيس مجلس شورای اسلامی به دليل دست ندادن غلامعلی حداد عادل با خانم آن ماری ليزن رئيس سنای بلژيک به موضوع مهمی در ادامه مذاکرات ايران و اروپا تبديل شد.

با توجه به بحران بوجود آمده در رابطه ايران و اروپا آگاهان پيشنهاد کردند که راه حل های زير در مورد دست دادن زنان و مردان مورد استفاده قرار بگيرد:
يک راه حل مناسب برای اينکه طرفين با هم دست ندهند اين است که شوهر رئيس سنای بلژيک همراه با او در مراسم حاضر شود و شوهرش با رئيس مجلس ايران دست بدهد و بعدا شوهر مذکور زنش را ماچ کند. در صورتی که شوهر نداشته باشد، بهتر است از برادر يا پدر استفاده شود، و در صورتی که رئيس پارلمان بلژيک برادر و پدر و شوهر نداشته باشد، می تواند چند ماه قبل از ملاقات ازدواج کند، و پس از بهبود روابط ايران و اروپا از شوهرش طلاق بگيرد.

و در مورد شراب نيز :
با توجه به اينکه شراب حرام است و هيات ايرانی مايل است تا مسائل اعتقادی اش مورد احترام قرار بگيرد، لذا اروپا و بلژيک برای احترام به هيات ايرانی بهتر است به جای شراب از آب پرتقال سن ايچ که پرتقالش هم ذبح اسلامی است، استفاده کنند. هيات ايرانی هم برای رعايت احترامات متقابل قبول می کنند که وقتی بلژيکی ها به ايران آمدند آنان را ملزم به رعايت کليه قوانين شرعی و شئونات اسلامی کنند.
هيات ايرانی به هيات بلژيکی حق می دهد که برای رعايت مسائل فرهنگی خودشان قبل از مراسم ناهار در خانه رئيس سنا يا نخست وزير شراب شان را بخورند و بعد از خوردن شراب برای اينکه بوی آن از بين برود خيار گاز بزنند و يا چای خشک بجوند و قبل از آغاز مذاکره رئيس مجلس شورای اسلامی متقابلا حق دارد از آنان بخواهد که«ها» کنند و بعد از اطمينان از اينکه دهان شان بوی الکل نمی دهد، مذاکرات هسته ای ايران و اروپا آغاز شود.
هيات ايرانی ترجيح می دهد به جای نوشيدن شراب که عقل را ضايع می کند و باعث کند شدن فکر می شود، از دوغ و نعناع خشک، که جلوی نفخ معده را هم می گيرد يا عرق سکنجبين رقيق شده و يا عرق بومادران يا عرق خارشتر استفاده کنند، تا در اين حالت علاوه بر بهبود کامل روابط ايران و اروپا تفاهمات فرهنگی نيز به عمل بيايد.
طرف ايرانی پيشنهاد می کند که اروپايی ها هم دست از لجاجت با مردم ايران بردارند و بعد از بازگشت رئيس مجلس شورای اسلامی هم شراب نخورند، و بهتر است به جای توليد شراب به کارهای مفيدتری مانند غنی سازی اورانيوم و فقير سازی ملت بپردازند.

و باقی داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:21 PM | ارسال نظر