Free As in Freedom

Saturday, September 03, 2005

حذف تشریفات یا مزاحمت


وبنوشت-سید محمدعلی ابطحی:وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شد برای رفتن به سفر اردبیل و یزد برنامه ریزی کردیم که از سالن عادی مسافرت کند، در ابتدا خیلی مورد استقبال آقای خاتمی قرار گرفت و شرط کرد که آنرا خبری نکنیم تا نوعی تظاهر نشود، بعد از سفر دوم، گفت آن مسیری که پاویون می نامند و قرار است که مسئولان از آنجا به طرف هواپیما بروند، برای تشریفات نیست، بلکه برای آن است که ما مسئولان مزاحم برنامه های عادی مردم نشویم.

بالاخره رئیس جمهور محافظ دارد، چند نفر همراه دارد که از فرصت پرواز باید استفاده کند و با آنها مشاوره نماید، تا سفر خود را مفیدتر کند. اگر باعث تأخیرهای مکرر نشود حداقل صفوف مردم را که دارند روال عادی خود را طی می کنند را نیز برهم می ریزد. از آن پس تصمیم گرفت که برای سفرهایش مزاحم برنامه های مردم نشود. معتقد بود دوری از تشریفات بخاطر نزدیکی با مردم باید باشد نه مزاحمت مردم.

چنانچه شنیده ام آقای خاتمی این تجربیات خود را روز اولی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شد به ایشان منتقل کرده است.

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 9:39 AM | ارسال نظر