Free As in Freedom

Thursday, February 02, 2006

فردا از رايانه استفاده نكنيد


كارشناسان رايانه اعلا‌م كردند، فردا ( جمعه ) سوم فوريه‌، کرم جديدی موسوم به " كاما سوترا " به رايانه هاي داراي سيستم عامل ويندوز حمله مي كند و فايلهاي تصويري و مالي و اطلا‌عات ديگر را پاك مي كند.
كارشناسان رايانه توصيه كردند حتما از آنتي ويروس و سيستمهاي امنيتي استفاده و از فايلهاي با ارزش و مورد نياز كپي تهيه كنيد يا آنها را در زيپ درايو قرار دهيد.
اين كرم يا ويروس رايانه اي از شانزدهم ژانويه، دو هفته پيش با اشكال مختلف همراه نامه هاي الكترونيكي در رايانه ها پخش شده است .

البته توصیه بنده به ویندوز کاران عزیز اینه که نه فقط فردا بلکه هیچ وقت از رایانه استفاده نکنند ;)

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:59 PM | ارسال نظر

 
 نوشته شده توسط Anonymous cat's-paw ...

Hey, you have a great blog
I have a Cheshire catsite.
If you're interested come and check it out.

Sunday, February 05, 2006 1:34:00 AM  

 


 

صفحه اصلی...