Free As in Freedom

Monday, February 13, 2006

وحشت

کم پیش می‌آید
ترسیده بودم
می‌لرزیدم
گفتم بیا
نیامدی

خیلی ترسیده بودم
خواهش کردم
عجیب بود
نیامدی

ثانیه‌های سختی گذشت
از این پس
کم حرف خواهم زد
کم‌تر هم خواهم ترسید
چیزی نپرس

ثانیه‌هایی در جهان هستند
در کمین سال‌های عمر ما

پاگرد - سارا محمدی

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 9:06 AM | ارسال نظر