Free As in Freedom

Thursday, November 23, 2006

یهودیان اصفهان


در مورد تاريخ ورود کليميان به ايران و به ويژه به اصفهان نظرهای مختلفی ابراز شده اشت. عده‌ای عقيده دارند که وقتی بخت‌النصر پس از جنگ‌های طولانی بين دولت آشور و قوم يهود به استقلال اين قوم خاتمه داد و عده‌ای از يهوديان را به اسارت به بابل برد، گروهی از آنان به سرزمين ايران روی آوردند.
بعضی معتقدند که وقتی کوروش (۵۳۸ قبل از ميلاد) بابل را فتح کرد و به اسارت قوم يهود پايان داد، دسته‌ای از آنها به اورشليم بازگشتند و گروهی که در بابل به کارهای تجاری پرداخته و ثروتی اندوخته بودند در همان سرزمين ماندند و بقيه به ايران آمدند و در مناطقی چون شوش، اهواز، پاسارگاد، حوالی تخت جمشيد، اصفهان و همدان مستقر گرديدند. اما عده‌ای هم ورود يهوديان به ايران و به ويژه به همدان و اصفهان را به اوايل قرن چهارم ميلادی، مقارن با سلطنت يزدگرد اول ساسانی، نسبت می‌دهند
نقطه‌ای که يهوديان پس از ورود به اصفهان در آنجا اقامت کردند "يهوديه" يا "داراليهود" ناميده شده و اين نام تا قرن پنجم هجری معروف بوده است ولی پس از آن به "جوباره" يا "جويباره" تغيير يافته است.

ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 2:15 PM | ارسال نظر