Free As in Freedom

Friday, January 05, 2007

مونالیزای افغان


هر سال، میلیون ها نفر از سراسر جهان در پاریس به موزه لوور میروند تا لبخند مرموز مونالیزای داوینچی، نقاش نابغه ایتالیائی را تماشا کنند. گاه ساعت‌ها به آن لبخند اسرارآمیز خیره می‌شوند.

صدها نقاش آن را کپی کرده‌اند. صدها کتاب درباره‌ی مونالیزا نوشته شده است. فیلمی سینمائی نیز با عنوان «کد داوینچی» از روی رمان بسیار پرفروشی به همین نام تهیه و به نمایش در آمده است. موضوع آن اسراری است که در تابلوی مونالیزا وجود دارد.
این‌بار، پانصد سال بعد از داوینچی، این حافظ پاکزاد، نقاش افغانی است که روایت دیگری از مونالیزای دوران ما را خلق کرده است.

برای نخستین بار این مونالیزا لبخندی ندارد. اخم کرده است و همه‌ی غم و اندوه زن افغان را در چهره‌اش نشان میدهد. این مونالیزای افغان «شوک»، نمایشگاهی است با نام «هفته‌های فرهنگی افغان‌ها» در پاریس.

مدل اصلی این مونالیزای دوران جدید، دختری است افغانی با چشمانی درخشان و زیبا که رضا دقتی، عکاس ایرانی مقیم پاریس آنرا گرفته است و با چاپ روی جلد مجله معروف ناشنال جئوگرافیک جهانی شد.
حافظ پاکزاد، خالق این مونالیزای دوران ما می‌گوید: «زنان افغانی اجازه‌ی لبخند زدن ندارند»

نقل از اینجا

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:14 AM | ارسال نظر