Free As in Freedom

Sunday, March 18, 2007

شهر در آتش


تمام فضا را دود غلیظی پر کرده ، صدای انفجارهای مهیب مرتب شنیده می شود، با افتادن هر شئ ای کنار پاهایت خودت را به طرف دیگر می کشی و جا خالی می دهی.

این جا میدان جنگ نیست، این ها صحنه هایی از خیابان های ایران در شب چهارشنبه آخر سال است.

خیابانها مالامال از مردمی است که برای جشن گرفتن این شب هجوم آورده اند. در میان صدای ترقه ها، یا شاید بهتر باشد بگویید «بمب»ها و در لابه لای جمعیت انبوه، هر از گاهی آتشی کوچک به چشم می خورد .

کنار خیابان های اصلی و بزرگتر که هر سال محل برگزاری این جشن بوده است، ماموران گارد ویژه و نیروی انتظامی دیده می شود و با هر توقف کوتاه سوت زنان به طرف عابر می دوند و با باتومی که در هوا می چرخانند فریاد می زنند: «حرکت کن، سد معبر نکن، راه بیفت!»

ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 7:49 PM | ارسال نظر