Free As in Freedom

Monday, March 05, 2007

Free OpenSolaris discs


شرکت Sun هم داره سی‌دی رایگان ارسال مکینه! یک مجموعه درست کرده به اسم OpenSolaris Starter Kit که شامل سی‌دی NexentaOS و Belenix و Schillix و یک مجموعه شامل روشهای نصب و برنامه‌سازی و متن OpenSolaris و... است. البته لطفا خیلی ذوق زده نشید! این سی‌دی ها برای ایران ارسال نمیشن!
ایران و چند تا کشور دیگه تحریم هستند...

لینک

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:51 AM | ارسال نظر