Free As in Freedom

Tuesday, July 26, 2005

ماجراهای خواندنی حسنی


حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا حسنی امام جمعه اروميه که در دوران تسلط ادبيات دوم خردادی سوژه‌ای برای مطبوعات افراطی دوم خرداد بود، خاطرات خود را منتشر کرده است (تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ٬ 1384).
نسل جوان حسنی را با طنزهای مسخره آميز روزنامه‌های دوم خردادی می‌شناسند، اما از نقش مردانه او در غائله کردستان و فداکاری‌های بيشمار او برای انقلاب، از سالها پيش از آن تا سالها پس از آن، و حضور مداومش در جبهه های جنگ تحميلی و نگهداری اروميه در برابر حزب خلق مسلمان و بسياری از مسائل و رخدادهای ديگر آگاهی ندارند. اين ستمی ‌بود که برخی داعيه‌داران آزادی در حق اين مرد روا داشتند و او حتی يکبار شکايت هم نکرد.
آقای حسنی يا ملاحسنی در مرداد يا تير 1306 در اروميه به دنيا آمد، و پس از آن که پدرش را در دوازده سالگی از دست داد، با مادرش که نقش يک مربی دينی را در روستايشان بر عهده داشت، زندگی کرد. او پس از کلاس ششم به تحصيل علوم دینی پرداخت.

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 4:17 PM | ارسال نظر