Free As in Freedom

Sunday, October 09, 2005

سیستم عامل ملی یک شوخی است


از ويژگی‌های مهم طرح‌های ملی و استراتژيکی مثل تکفا، همخوانی هدف‌ها و ويژگی‌ها است؛ در حالی که ما اين را هم در اين طرح نمی‌بينيم. براي مثال متوليان اين طرح از يک سو بحث سيستم عامل ملی را مطرح مي‌کنند و حدود دو ميليارد هزينه آن می‌کنند (حتی اگر بگويند که اين هزينه را به ما نداده‌اند) ولی چرا بخشی از هزينه طرح را روی مسايل پايه‌ای ويندوز خرج مي‌کنند؟
از سوی ديگر يکی از طرح‌های بزرگ تکفا، آموزش ICDL در سطح وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی است. در حالی که اين ICDL بر اساس سيستم‌هاي مايکروسافت شکل گرفته است و اگر ما سيستم عامل ملی را جايگزين آن کنيم هيچ فرد آموزش ديده‌ای را برای استفاده از آن نداريم. مگر اينکه بگوييم سيستم عامل ملی و هزينه‌های آن يک شوخی است.

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:37 PM | ارسال نظر