Free As in Freedom

Thursday, October 06, 2005

انتقاد شديد قاليباف از مديريت احمدی نژاد در دوران شهرداری


قاليباف‌ از بزرگ‌نمایی‌ كارهای‌ شهردار پيشين‌ تهران‌ و گام‌های‌ كوچک‌ آن‌ انتقاد كرد و مديريت‌ احمدی‌نژاد بر شهرداری‌ تهران‌ را مورد نقد قرار داد و گفت‌ كه‌ قدم‌ بزرگی‌ برای‌ تهران‌ برداشته‌ نشده‌ است‌ و از ديدارهای‌ مردمی وی نيز انتقاد كرد است ‌. وی گفته است: اين ديدارهای مردمی ديگر چه صيغه ايست؟!

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:25 AM | ارسال نظر