Free As in Freedom

Saturday, October 01, 2005

Installing Debian


مقاله Installing Debian یک راهنمای قدم به قدم خوب به همراه تصویر است که در آن پروسه نصب دبیان سارژ مخصوصا با در نظر گرفتن کاربران تازه‌کار توضیح داده شده است. در این مقاله می‌خوانیم: «با اینکه دبیان سابقه خوبی در استفاده‌های روزمره دارد، اصلا سابقه خوبی در آسانی نصب ندارد! البته با انتشار نسخه 3.1 این توزیع که به سارژ معروف است، توسعه دهندگان آن قدم‌های مهمی در جهت بهبود فرایند نصب آن برداشته‌اند، بنابراین اصلا نترسیداین مقاله چهار صفحه‌ای را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید.

نقل از تکنوتاکس

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:11 AM | ارسال نظر