Free As in Freedom

Monday, November 28, 2005

بله آقای وزیر! کمی تدبیر بایدبهتر نیست که دولت جدید و حاکمان جمهوری اسلامی عقبگردی به گذشته و سخنان امام داشته باشند و مطابق نظر ایشان، روحانیت از امور اجرایی رها و جنبه نظارتی و فرهنگی در قشر روحانیت پررنگ تر شود

امروز دانشگاه تهران شاهد اعتراضاتي پیرامون معارفه و تودیع رییس این دانشگاه بود. نکته قابل توجه، اعتراض دانشجویان به انتخاب یک روحانی برای ریاست بر این دانشگاه بود. این اعتراضات در نهایت به تعرض به آیت الله زنجانی رییس جدید دانشگاه تهران منجر شد.گذشته از تحلیل در مورد این حرکت قبیح بعضی از دانشجو نماها، نکاتی پیرامون این مسئله وجود دارد که ای کاش آقای وزیر به آنها توجه می کرد:
1- بهتر نیست که دولت جدید و حاکمان جمهوری اسلامی عقبگردی به گذشته و سخنان امام داشته باشند و مطابق نظر ایشان، روحانیت از امور اجرایی رها و جنبه نظارتی و فرهنگی در قشر روحانیت پر رنگ تر شود
2- آیا در دانشگاه تهران فرد شاسته دیگری برای تصدی این پست در بین اساتید همفکر با دولت یافت نمی شود؟
3- آیا آقای وزیر گمان می کند با انتخاب یک رییس روحانی می تواند در راستای اسلامی کردن دانشگاه ها گام بردارد.
4- از آقای وزیر گذشته خود آقای زنجانی وظیفه و تکلیفی مهمتر برای خودشان متصور نیستند که چنین مسئولیتی را در چنین شرایطی پذیرفته اند؟

نقل از عدالتخانه

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 8:17 PM | ارسال نظر