Free As in Freedom

Sunday, December 03, 2006

خبرنامهٔ ماهانه کاربران ایرانی لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد/بازمتن شماره دوم

دومین شماره خبرنامهٔ ماهانه کاربران ایرانی لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد منتشر شد. این خبرنامه یک گزارش کلی و جامع از مهمترین اتفاقات دنیای نرم‌افزارهای آزاد در یک ماه گذشته است. با توجه به لزوم اطلاع رسانی بیشتر در مورد فعالیتهای کاربران ایرانی، تاکید این خبرنامه نیز بر مرور و معرفی پروژه‌ها و فعالیتهای کاربران ایرانی می‌باشد. جهت مطالعه شماره دوم و یا دریافت نسخهٔ PDF این خبرنامه به اینجا و جهت اضافه نمودن اخبار مربوط به پروژه‌های خود برای درج در شماره آینده اینجا و جهت ارائه پیشنهادات و انتقادات خود به اینجا مراجعه نمایید.ضمنا این خبرنامه هر ماه برای کاربرانی که عضو لیست پستی خبرنامه می‌باشند ارسال می‌گردد.جهت عضویت در لیست پستی، این صفحه را ببینید.

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 6:47 PM | ارسال نظر