Free As in Freedom

Tuesday, January 16, 2007

گفتگو با دکتر محمد خوانساری

مایلید بدانید پشت صحنه اجتماع رو به رشد کاربران ایرانی لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد چه میگذرد؟ چه کسانی برای رونق و شکوفایی این اجتماع تلاش کرده و میکنند؟ هدفشان چیست و چه سهمی در توسعه بازمتن در ایران دارند؟پشت صحنه اجتماع کاربران ایرانی لینوکس و نرم‌افزارهای آزاد، مجموعهٔ گفتگوهای صمیمی و غیرفنی و به نوعی فانتزی با سبک و سیاقی خاص با افرادی است که با زحمات شبانه‌روزی خود، در گذشته و حال به نحوی به توسعه استفاده از نرم افزارهای آزاد در جامعه ایرانی کمک نموده و منشا خدماتی بوده‌اند.میهمان اولین گفتگو جناب آقای دکتر محمد خوانساری،مدیر طرح ملی نرم‌افزارهای آزاد/بازمتن در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف می‌باشند. متن کامل این گفتگو را از اینجا مطالعه نمائید.

این گفتگو یک گفتگوی اختصاصی نیست.

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 9:49 PM | ارسال نظر