Free As in Freedom

Sunday, May 08, 2005

Debian Sarge freezes


پس از ۳ سال انتظار بالاخره به زمان انتشار نسخه پایدار دیگری از Debian نزدیک میشویم. این نسخه که Sarge نام دارد اکنون در مرحله Freez قرار دارد و احتمالا تا پایان ماه می عرضه خواهد شد. این خبر را Steve Langasek اینگونه نقل میکند:

"!!!Sarge is now frozen!" Langasek writes. "Wheeeeeee"

اصطلاح freez به این معنی است که هیچ بسته جدید برای قرار گرفتن در این نسخه پذیرفته نخواهد شد و مراحل تست نهایی در حال انجام است. طبق پیش بینی های صورت گرفته :
۳ می ۲۰۰۵: تعداد نقاط ضعفهای بحرانی ۸۵~ می‌باشد
۵ تا ۸ می: از بین بردن نقاط ضعفهای موجود، برای کاهش دادن نفاط ضعفها از۸۵~ به ۶۰/۷۰~
۱۸ می: تعداد نقاط ضعفهای بحرانی ۱۵~ می‌باشد. نهایی شدن برنامه نصب دبیان سارژ (در صورت لزوم)
۲۷ می: تعداد نقاط ضعفهای بحرانی0 می‌باشد
۳۰ می: انتشار نهایی...

هرچند تیم انتشار Debian از این قولها زیاد دادن و تقریبا همیشه هم عمل نکردن... حداقل در مورد Sarge امیدوارم این بار این داستان عملی بشه

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:32 AM | ارسال نظر