Free As in Freedom

Wednesday, May 04, 2005

یاد لیلی

شاید بتوان نفسی تازه کرد
آواز جدیدی گوش داد
بی هراس تسلط، بی هراس وابستگی
شاید بتوان از نو روانی را روان کرد

من به اندازه تمامی طلوع کردنهای خورشید در اضطرابم
لرزاندنم، آشفته ساختنم، به سرانگشتی است
اما از سرانگشتانش که نمیترسم
دیده ام
دستانش مهربانی بی توقعی دارند

شاید به سرعت یک دم و بازدم قضاوت میکنم
اما از سرانگشتانش که نمی هراسم!؟!

آنچه پشت سر گذاشته ام مرا بیشتر از آنچه در پیش دارم
غمگینم، پریشانم میسازد

دلم میجوشد... در هراسم

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:21 PM | ارسال نظر