Free As in Freedom

Thursday, July 14, 2005

نسیم تحقق دولت اسلامی


اولین نسیم تحقق دولت اسلامی جلوی دانشگاه وزید.
در اثر وزش این نسیم تعدادی دستگیر و تعدادی به بیمارستان رفتند. تظاهرات حمایت از گنجی برگزار شد و نیروی انتظامی دهها تن را دستگیر و صدها تن را کتک زد. استانداری تهران اعلام کرد: آمار دقیق دستگیر شدگان در دست نیست. فرمانده جدید ناجا گفت: احدی حق تعرض به حریم خصوصی افراد را ندارد. ظاهرا از این به بعد هرکسی حق دارد در حریم خصوصی خودش تظاهرات کند وگرنه کتک می خورد.

باتوم و نوازش جزئی
تورنگ، یکی از مقامات نیروی انتظامی گفت: ممکن است از پشت چند نفری باتوم رد شده باشد.
پرسشنامه چهار جوابی:
الف) آیا باتوم ها رد شده اند، یا گیر کرده اند، یا عبور کرده اند یا همانجا مانده اند؟
ب) آیا باتوم ها از پشت ملت رد شده اند، یا ممکن است در حین رد شدن برخورد هم کرده باشند؟
پ) آیا محل رد شدن حتما پشت افراد بوده است، یا ممکن است از جلوی آنها هم رد شده باشد؟
ت) آیا همراه با باتوم کسی هم از پشت آدمها رد شده است، یا باتوم ها خودکار بودند؟
ث) آیا در اثر رد شدن باتوم دهها نفر کتک خوردند یا آنها کتک خوردند بعد باتوم از پشت شان رد شد؟
همچنین یک مقام نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی برخی از تجمع کنندگان دیروز را نوازش جزئی داده است.
پرسشنامه چهار جوابی:
الف) چرا نوازش های جزئی باعث زخمی شدن افراد شده است؟
ب) آیا از بیل برای نوازش های جزئی استفاده شده است؟
پ) اگر در اثر نوازش جزئی دهها نفر زخمی بشوند، در اثر حمله چند نفر به قتل می رسند؟
ت) آیا نوازش دهندگان جزئی، خواهر و مادر و همسر و فرزند خودشان را هم همینطوری نوازش می کنند؟
ث) آیا دادن نوازش جزئی هم جزو وظایف نیروی انتظامی است، یا جزو اضافه کار محسوب می شود.
ج) آیا ماموران نیروی انتظامی برای نوازش دادن جزئی همسر و فرزندان شان هم از سپر و باتوم و گاز اشک آور استفاده می کنند یا فقط از ناخن و چنگ استفاده می کنند؟

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:08 AM | ارسال نظر