Free As in Freedom

Monday, September 19, 2005

عکس دسته جمعی رهبران در سازمان ملل


لینک عکس بزرگ

سیدمحمدعلی ابطحی: از کارهای خوبی که در سفر آقای احمدی نژاد به نیویورک صورت پذیرفت، حضور ایشان در مراسم عکس دسته جمعی بود. این عکس یادگاری رهبران دنیاست که هر کدام به نمایندگی از کشوری می ایستند. بدلیل اینکه بوش و یا شارون نیز برای گرفتن عکس در محل حاضر بودند، درست نبود که نماینده ایران در آن نباشد. به خصوص رئیس جمهوری که یقین دارد بعد از بازگشت برای گرفتن عکس یادگاری با حضور بوش و شارون مورد اعتراض قرار نمی گیرد و راهپیمایان کفن پوش علیه او اعتراض نمی کنند. آنها هم به سراغ وی برای احوالپرسی و دست دادن نمی آیند. سال 2000 در کنفرانس سران جهان هم اصرار ما به آقای خاتمی این بود که در این مراسم شرکت کند ولی نکرد. وقتی من و آقای خرازی خیلی اصرار کردیم، گفت دیگر حوصله این که برای گرفتن یک عکس چند ماه شاهد تظاهرات و حرف و مقاله و اینها باشم ندارم. ضمن آنکه یقین داشت در آن مراسم حتما رئیس جمهور آمریکا که اولین بار بود پای سخنرانی رئیس جمهور ایران می نشست، حتما به سراغ وی خواهد آمد و دست خواهد داد و اگر این اتفاق می افتاد که نگو و نپرس. ما قانع نشدیم و اصرار داشتیم که آقای خاتمی به نمایندگی از ایران در این مراسم شرکت و به نمایندگی مردم ایران در این عکس حضور داشته باشد، اما تصورم بر این بود که خیلی از چیزهایی که خاتمی از عواقب آن عکس گرفتن می دانست را ما نمی دانستیم و یا نمی شود گفت!

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:44 PM | ارسال نظر