Free As in Freedom

Monday, October 03, 2005

Novell OpenSUSE Server Hacked


دیروز سایت OpenSuSE توسط یک گروه امنیتی (یا شاید کرک) ایرانی Deface شد. متن فرستاده شده روی سایت در مورد حق ایران برای استفاده از انرژی اتمی بوده و گفته شده که استفاده از انرژی اتمی حق مسلم ایران است. همچنین از دولت ایران درخواست شده تا هرچه زودتر از NPT خارج شده و سفارت انگلستان را تعطیل کند زیرا همه این قضایا زیر سر انگلستان است. شما می‌توانید تصویر Deface شده سایت را در این آدرس مشاهده کنید. بجز سایت OpenSuSE.org تعدادی دیگر از سایت‌های شرکت ناول مانند wiki.novell.com و forge.novell.com نیز Deface شد!
نظرات کاربران Slashdot در این مورد

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 4:37 PM | ارسال نظر