Free As in Freedom

Sunday, November 13, 2005

آن روی سکه

آن روی سکه٬ در حال زنگ زدن است...
اما آنها هنوز یک چیز دارند
« امید »

می خواهید برای آن چه کنید ؟

اصلا چرا راه دور بریم٬ روی زنگ زده سکه رو میشه تو کوچه پس کوچه های شهر خودمون هم دید...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:45 AM | ارسال نظر