Free As in Freedom

Sunday, December 11, 2005

ساختمان ها را از جلوی هواپیماها بردارید


من می دانم که سقوط هواپیمای سی 130 در تهران و کشته شدن حدود صد نفر از هموطنان مان فاجعه بزرگی است، اما نمی دانم چه چیز عجیبی در این ماجراست؟ مگر هر سال در ایران یک هواپیما سقوط نمی کند؟ مگر یک فرمانده نیروی هوائی، یک فرمانده هوانیروز، یک رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، یک وزیر راه و ترابری همراه با معاونانش قبلا در سانحه هوایی کشته نشده اند و از شش سال قبل هر سال یک هواپیما سقوط نکرده است؟ چه چیزی در این سانحه غیرمنتظره بود؟ ما که خدای ناکرده مثل سازمان هواپیمایی زنگبار نیستیم که هر ده سال یک بار هواپیمایش سقوط کند. ما کشوری با سابقه 3000 سال تاریخ و سالی حداقل یک سقوط هواپیما هستیم. چیزی که عجیب است این است که یک هواپیما به موقع از زمین بلند شود و به موقع و به سلامت به زمین بنشیند.

تا به حال مجرمین زیر برای سقوط هواپیمای سی 130 ارتش کشف شده اند:

اول: دولت آمریکا که به ایران هواپیما نمی دهد.
دوم: دولت خاتمی که هواپیماها را در 8 سال قبل نوسازی نکرده است.
سوم: خلبان هواپیما که با وجود اینکه می دانست هواپیما نقص فنی دارد، بدون در نظر گرفتن اینکه خودش هم کشته می شود، همینجوری پرواز کرد و رفت وسط ساختمان.
چهارم: دولت فرانسه که به جای فروش هواپیمای تشریفاتی، چهار هواپیمای غیرتشریفاتی به ایران تحویل نداد.
پنجم: دولت هاشمی رفسنجانی که به جای خریدن هواپیما همه پول هواپیماها را باغ پسته برای خودش خرید.
ششم: ابوالحسن بنی صدر که یکی از هواپیماهای ایرانی را دزدید و برد فرانسه و اگر آن هواپیما را نبرده بودند، الآن این مشکل پیش نمی آمد.
هفتم: محمد رضا پهلوی که اموال ایران را غارت کرد و با خودش برد خارج و نگذاشت ما با آن پول ها هواپیمای جدید بخریم.
هشتم: رضا شاه پهلوی که زمین های مردم را غصب کرد، چون اگر این کار را نکرده بود الآن همه تهران فرودگاه بود و هواپیما وسط سه راه آذری در فرودگاه مخصوص روی زمین می نشست.
نهم: ناصر الدین شاه قاجار که اولین روزنامه در دوران او منتشر شد و اگر این اتفاق نمی افتاد، الآن روزنامه در ایران وجود نداشت، در نتیجه ما روزنامه نگار نداشتیم و در نتیجه روزنامه نگاران سوار هواپیما نمی شدند و در نتیجه پروازی صورت نمی گرفت و در نتیجه هواپیما سقوط نمی کرد.
دهم تا بیستم: مظفرالدین شاه، محمد علی شاه، آقا محمد خان قاجار، کریم خان زند، محمد الجایتو، هلاکو خان، تیمور لنگ، سلطان محمد غزنوی، محمود افغان، ساسانیان، سامانیان، مادها، هخامنشیان و غیره...

همچنین یک نابغه معاون ستاد مشترک ارتش که معلوم نبود چگونه معاون ستاد مشترک ارتش شده است، گفت: « اگر این برج مسکونی نبود، هواپیما سالم روی زمین می نشست.» آگاهان توضیح دادند که اصولا مشکل برخورد هواپیما با کوه و ساختمان همین است، چون اگر کوه جلوی هواپیما نباشد هواپیما هرگز با آن برخورد نمی کند. این معاون ستاد مشترک ارتش پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از برخورد احتمالی هواپیماها با ساختمان ها و کوهها اصولا به جای اینکه هواپیماها بالاتر بروند، کوهها و ساختمانها پائین تر بیایند.

براساس آخرین خبر منتشره نیروی انتظامی در جریان عزاداری خبرنگاران کشور برای همکاران خود، تعدادی از خبرنگاران را به جرم اینکه در هواپیما کشته نشده اند، دستگیر کرد و آنان را شدیدا کتک زدند.

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 2:04 PM | ارسال نظر