Free As in Freedom

Friday, April 29, 2005

Graphical Gentoo Installerبی شک Gentoo بدلیل source-base بودن و سرعت اجرا با همه توزیعهای دیگر متفاوت است. فقط بدیل سیستم نصب دشوار آن بسیاری کاربران تردید دارند که حتی یک بار Gentoo را تست کنند. به همین دلیل توسعه دهندگان Gentoo برای اینکه به این ترس و تردید پایان دهند به فکر توسعه محیط نصب کننده گرافیکی برای Gentoo افتاده اند. این برنامه نصب کننده هم جلوه دیالوگی، متنی یعنی چیزی شبیه برنامه نصب کننده Debian ، Ubuntu و یا برای سیستم های سریعتر یک جلوه گرافیکی
+GTK خواهد داشت. اینجا صفحه اصلی این پروژه است و اینجا هم میتوانید تصاویری از محیط این برنامه نصب را ببینید

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 12:28 PM | ارسال نظر