Free As in Freedom

Sunday, May 08, 2005

دعا

دارم دعا می کنم!
دعا می کنم که دلم برای خواندن يک ترانه دوباره هوايی بشود !
دارم دعا می کنم !
نه برای اينکه اين روزها فقط زير لب " تنها با دل بر جا ماندم " می خوانم
دارم دعا می کنم !
دعا می کنم برای دلم ٬برای دلش !
که نفروخته باشدش ! که آسان آدم فروشی نکرده باشد !
دارم دعا می کنم.....


نقل از مکتوب

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:41 PM | ارسال نظر