Free As in Freedom

Wednesday, August 24, 2005

انشتین وزیرعلوم می شود


افروغ با وزیر علوم پیشنهادی مخالفت کرد و به او گفت که چرا الکی در زندگینامه اش نوشته است که بزرگترین ریاضیدان جهان است؟ و توضیح داد که مدرک مرد علمی سال او از جایی گرفته شده که پول می دهند و این مدرک را می گیرند. عماد افروغ با اشاره به زندگینامه زاهدی از او سووال کرد: شما چگونه با نوشتن ۱۸ مقاله استاد دانشگاه شدید؟ افروغ سه ساعت بعد از اینکه اثبات کرد که طرف در زندگینامه اش برای نمایندگان مجلس دروغ نوشته است، گفت: در مورد نیک بودن ایشان هیچ تردیدی نیست، اما در مورد مدیر بودن ایشان شک است. آگاهان توضیح دادند که اتفاقا چون دروغ گفته باید در نیک بودنش تردید کرد و چون قبلا به عنوان بزرگترین ریاضیدان جهان عضو ستاد دیه استان کرمان بوده، باید به مدیر نبودنش هم یقین کرد. دکتر زاهدی بزرگترین ریاضیدان جهان و وزیر آینده علوم کشور، برنامه آینده دانشگاهها را چنین اعلام کرد: بنده نگاه دین باور را در دانشگاه تقویت می کنم.
در پایان وزیر علوم کشور که تمام دانشگاهها و از جمله دانشکده های ادبیات زیر نظرش خواهد بود، اعلام کرد که شعری از فردوسی را می خواند و آنگاه شعری از حافظ را خواند. مصیبت وارده را تبریک و تسلیت عرض می کنیم.

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 12:11 PM | ارسال نظر