Free As in Freedom

Wednesday, November 16, 2005

وزیر علوم دولت مهرورزی


آقای دکتر زاهدی که روز رای اعتماد از مجلس شعر حافظ خوندن و گفتن این شعر مال فردوسی می باشه و داستان مدارک علمی که پول داده و خریده بودن٬ بالاخره با یک رای ناپلونی وزیر علوم شدن

ایشون سمتهای بسیار مهمی داشتن٬ از جمله سر جلسه امتحان ریاضی I مراقب جلسه ما بودن... البته اون موقع مثل این عکس مهرورزی نمیکردن ;)

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 10:31 PM | ارسال نظر