Free As in Freedom

Monday, November 21, 2005

روز ایران در موزه ملی بریتانیا


موزه ملی بریتانیا، میزبان نمایشگاه امپراتوری فراموش شده، روز شنبه هفت نوامبر را به روز ایران اختصاص داده بود. روز ایران مجموعه ای از برنامه ها و فعالیتهایی مختلفی بود در مورد تاریخ باستانی ایران: از غذا گرفته تا رقص و آواز، نقاشی تا نوشتن خط میخی بر روی لوح های گلی.

این برنامه به همت موسسه سحر ایران زمین (Magic of Persia) برگزار شد.

و ادامه داستان...

نوشته شده توسط مهدی حسن‌پور در ساعت 11:16 AM | ارسال نظر